Услуги

RV Grouop предлага следните услуги

ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ
И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ:

  • Цялостно и/или технологично проектиране;
  • Разработване и внедряване на системи за управление безопасността на храните (ДХТП, НАССР и други);
  • Изготвяне на вътрешно мониторингови програми за контрол;
  • Консултации и поддържане на внедрени системи за управление /СУ/ (актуализиране и контрол на функционирането на елементи от СУ, водене на записи – дневници).

Ние ще ви дадем професионален съвет при избор на помещение или сграда за вашия бизнес. Информирани предварително за изискванията, вие ще изберете най- подходящото, и ще избегнете евентуалните проблеми при регистрацията на своя нов обект в съответната ОДБХ.

Ние ще ви предоставим подробна информация за необходимите документи, които касаят безопасността на храните. С наша помощ бързо и лесно ще стартирате процедурата по узаконяването на своя нов обект.

Ние обучаваме управителите и персонала как правилно да водят писмената документация и как да прилагат на практика разработените програми, процедури и инструкции. Тази услуга представлява попълване на чек-листи или дневници или дневници по Системата за самоконтрол.

  •  Оглед на място и извършване на консултации и обучение

Внедряване на системи за управление безопасността и качеството на храните в съответствие със стандартите: IFS, FSSC, ISO22 000, BRS, MSC, GlobalGAP;

  • Разработване и внедряване на системи за управление;
  • Подготовка за сертификация;
  • Поддържане и актуализиране на системи за управление;
1-welcome
Top-Tips-for-a-Productive-Kitchen-in-2018

Не се колебайте да се свържете с нас